Aktivity

Tvorivé dielne

Aktivita je určená pre rodičov a deti. Spoločne pracujú na téme, ktorá je predmetom aktivity, s využitím techník, ktoré navrhuje lektor. Tvorivé činnosti umožňujú všestranný rozvoj dieťaťa, pričom nie je dôležitý výsledok práce, ale radosť z činnosti ako takej.

Pohybové aktivity

Aktivity, ktoré sú určené predovšetkým deťom, rodičia im asistujú. Deti sú rozdelené podľa veku a schopností tak, aby sa vytvorili skupiny približne rovnako zdatných detí. Pohybové cvičenia sú príjemným spestrením, ktoré prispievajú k rozvoju hrubej a jemnej motoriky, rovnako aj k sociálnemu rozvoju dieťaťa.

Čítanie rozprávok

Aktivita je vhodná skôr pre staršie deti (od 3 rokov), nevylučuje však ani účasť mladších detí. Okrem postupného privykania si na sústredenie pozornosti, poskytuje aj priestor pre rozvoj detskej fantázie. Dôležité je aktívne zapojenie rodičov, ktorí spolupracujú s lektorom aktivity.

Workshopy

Sú aktivity, ktoré sú určené predovšetkým rodičom. Ich obsahom je poskytovanie informácií, nadobúdanie nových skúseností a získavanie zručností v oblasti starostlivosti o dieťa, ale tiež aj v oblastiach sebarealizácie rodičov na RD a po jej ukončení.

Niektoré workshopy sú venované aj detičkám – napríklad rôzne tvorivé vyrábania výrobkov (bomby do kúpeľa, vianočné pečenie a podobne).

Príležitostné aktivity

– karneval, divadielko, detské diskotéky, výlety, slávenie sviatkov roka, svetielkové pochody, Míľa pre mamu, Hľadanie vajíčok, príprava detí a rodičov na životné udalosti (narodenie dieťatka, kojenie, starostlivosť o kojenca, príprava na škôlku a pod.), burzy …

Kluby

– tematicky zamerané skupinové diskusné stretnutia.