Materské centrum

Naše rodinné centrum je vlastne materské centrum, ktoré však slúži nielen mamičkám, ale aj oteckom na MD alebo RD. Oteckovia, tešíme sa, keď k nám chodíte s Vašimi detičkami a pomáhate nám!

Čo je to materské centrum?

 • miesto, kde môžem ísť už s malým bábätkom, kedykoľvek mám chuť a majú otvorené
 • miesto, kde je stále príjemne a je jedno, či vonku prší, sneží alebo svieti slnko
 • priestor, kde viac ako inde môžem byť ženou so ženskými otázkami, problémami, obavami a témami bez toho, že by som niekoho nudila alebo že by niekto nevedel o čom rozprávam
 • miesto kde namám pocit menejcennosti a necítim sa hlúpo, či už mlčím alebo vyjadrím svoj názor
 • miesto, kde sa každá práca cení, umytie riadu, upratanie hračiek, uvarenie kávy či čaju
 • miesto, kde na mňa nepadajú steny a mám spoločnosť
 • miesto, kde na mňa nepadajú steny a mám spoločnosť
 • miesto, kde mám šancu posunúť sa vpred, okukať a učiť sa od skúsenejších
 • miesto, kde sa stretávajú rôzne životné príbehy, postoje a názory
 • miesto, ktoré mi umožňuje vtiahnúť do výchovy a rodinného spoločenského života aj partnera
 • miesto, kde stretnem ženy aj z iných sociálnych pomerov a prostredia, učí ma to porozumeniu a širšiemu uhlu pohľadu na veci
 • miesto, kde mám čas aj pre seba
 • miesto, kde sa učím byť nezávislá, kde sa učím požiadať o pomoc, keď ju potrebujem, a miesto, kde pomoc môžem ponúknuť

Rodinné centrum Ovečka

Keď sme zakladali naše Rodinné centrum Ovečka, boli sme mamičkami na materskej dovolenke. Momentálne už iba jedna zo štatutárnych zástupkýň je na rodičovskej dovolenke, no stále chceme okrem starostlivosti o svoje detičky spraviť niečo naviac.

Chceme, aby naše deti, teda deti z Trenčianskych Teplíc a okolia, mali možnosť stretávať sa, vytvárať priateľstvá, hrať sa spolu. Tiež si prajeme, aby ich rodičia našli u nás miesto nielen odpočinku, ale aj priestor pre sebarealizáciu a taktiež pre výmenu svojich skúseností.

Počas tých zopár rokov, ktoré fungujeme vďaka podpore Mesta Trenčianske Teplice a Vás. Rozrástli sme sa a aj vďaka Vám sa nám podarilo veľa (napríklad prevádzka detského ihriska pri Lipke ústavy na pešej zóne, či rekonštrukcia detského ihriska na sídlisku).

Ceníme si to, že ste tu s nami a tešíme sa, že sa do budúcna nájdu nové zapálené mamičky, či oteckovia, ktorí budú pokračovať spolu s nami a aj takto podporovať materstvo a zdravú komunitu v Trenčianskych Tepliciach.