Prevádzkový poriadok

Zodpovednosť za dieťa má osoba, ktorá je v RC Ovečka spolu s dieťaťom. Ak si potrebujeme na chvíľku odskočiť, požiadame o dozretie inú dospelú osobu alebo službu.

Poplatok za vstup do Ovečky je dobrovoľný.

Do Ovečky chodia len deti a dospelí, ktorí nie sú chorí. Berieme ohľad na najmenšie deti a deti so zníženou imunitou.

Pri vstupe do Ovečky sa všetci vyzúvame, resp. prezúvame.

Jedlá a nápoje konzumujeme len vo vyhradenom priestore na to určenom. Akékoľvek znečistenie je potrebné umyť a upratať po sebe. Taktiež umývame riad, ktorý sme použili.

Pri odchode upraceme so svojimi deťmi hračky, ktoré sme rozhádzali.

Ak si chceme požičať hračku, zapíšeme svoje meno, dátum výpožičky a druh hračky do výpožičnej knihy.

Za rovnakých podmienok si môžeme zapožičať aj knihy.

Poškodenie hračiek alebo vybavenia RC Ovečka hláste neodkladne službe. Predídeme tak možným úrazom detí.

Separujeme odpad. Papier, sklo a plastové fľaše patria do samostatných nádob. POUŽITÉ PLIENKY ODNÁŠAME DO KONTAJNERA.